Fremragende gyldige råd ved Eva Persson

Høj kvalitet advokat tjenester ved Eva Persson? Billederne er til brug i forbindelse med presseomtale af advokat Eva Persson, og må ikke anvendes til kommercielle formål eller i kommercielle sammenhænge. Billederne må heller ikke bruges til at propagandere for bestemte holdninger eller synspunkter. Billederne må ikke lagres på brugerens eget udstyr ud over, hvad der er påkrævet til den pågældende omtale eller videregives til tredjemand. Ved brugen anerkendes forpligtelsen til at overholde ovennævnte betingelser for brugen. Eva Persson kan på et hvilket som helst tidspunkt trække tilsagnet om brugen tilbage, enten i enkeltsituationer eller generelt. I alle tilfælde skal fotograf Flemming Leitorp krediteres.I nævnte sag (C-501/17) fastslog EU-Domstolen, at beskadigelsen af et dæk på et luftfartøj forårsaget af en fremmed genstand, såsom en løs genstand, der ligger på en lufthavns start- og landingsbane, er omfattet af begrebet ”usædvanlig omstændighed” som omhandlet i art. 5, stk. 3. Det blev imidlertid samtidig præciseret, at det flyselskab, hvis flyafgang er blevet væsentligt forsinket som følge af en sådan ”usædvanlig omstændighed”, skal dokumentere, at det har anvendt alt det personale og materiel og de økonomiske midler, som selskabet rådede over, med henblik på at undgå forsinkelsen. I en tidligere afgørelse vedr. ”fremmedlegemer” i luften nåede EU-Domstolen da også frem til, at en kollision mellem et fly og en fugl (et såkaldt ”birdstrike”) er omfattet af begrebet ”usædvanlige omstændigheder” som omhandlet i art. 5, stk. 3, jf. sag C-315/15 – i daglig tale ”Pešková-dommen.

Et omdiskuteret emne på Evas blog er ligestilling. Selvom kvinder har haft stemmeret siden 1915, har kvinder endnu ikke de samme rettigheder som mænd på det danske arbejdsmarked. Kvinder får generelt lavere løn og bliver ofte valgt fra i forhold til leder stillinger. Eva mener at det er for dårligt, at det danske samfund ikke har ændret sig særligt meget. Eva mener at kvinder og mænd bør og skal have de samme rettigheder. Både i det danske samfund og på verdensplan. Det hele er dog ikke lige let og det ved Eva godt. Det handler dog om at gøre en lille forskel og det er det første sted, som vi individer kan starte. Jo flere der kommer med på bølgen, jo hurtigere sker der ændring.

Indtil for nyligt har visse flyselskaber gjort gældende, at passagerer med mellemlandinger kun har krav på kompensation i forhold til distancen på den forsinkede flyvning: Hvis du altså havde en mellemlanding i Amsterdam på din rejse hjem fra New York, og det var ruten mellem Amsterdam og København, som blev forsinket, gjorde flyselskabet gældende, at du kun havde krav på 250 Euro. Et sådan synspunkt strider imidlertid mod en kendelse fra EU-Domstolen i sag C-939/19, hvor det blev fastslået, at størrelsen på kompensationen skal beregnes på baggrund af distancen mellem det oprindelige afrejsested og den endelige destination – uanset evt. mellemlandinger og flyskift – forudsat, at der er tale om en samlet booking.

Eva Persson er højt specialiseret i flypassagerers juridiske rettigheder i forhold til forsinkelser, aflysninger, billetrefusion, mistet- eller beskadiget bagage samt ulykker. Advokat Eva Persson er højt specialiseret i flypassagerers juridiske rettigheder i forhold til forsinkelser, aflysninger, billetrefusion, mistet- eller beskadiget bagage samt ulykker. Siden 2014 har hun sammen med sit dygtige personale varetaget mere end 20.000 retssager for flypassagerer ved de danske og svenske domstole, og det er også advokat Eva Persson, som har ført alle sager ved den danske Højesteret om passagerers ret til kompensation ved flyforsinkelse i henhold til Forordning 261/2004.

Eva Persson er en af de kvinder, som vægter et liv med en god karriere højt. Hun er 45 år, partner og advokat i sit firma. Derudover er hun mor til 2 og finder tiden med sine børn lige så vigtigt som sit arbejde. Derudover blogger hun om, hvad hun gør for at balancere en sund livsstil. Tak fordi i har læst med indtil nu. Det betyder super meget for mig, at så mange af jer følger med, og giver så positiv feedback hver gang vi udgiver noget.